Konserwacja ramy

Rama do obrazu stanowi wykończenie dzieła, podkreśla jego piękno, zamyka kadr, wzbogaca, podkreśla barwy, a często jest również znakiem epoki. Rama jest czasem trudniejsza i bardziej wymagająca w procesie konserwacji, niż sam obraz.

Wykonuję konserwację ram drewnianych, naprawy techniczne, uzupełnienie brakujących elementów oraz prace pozłotnicze w odpowiedniej technice. Współpracuję ze sprawdzonym już warsztatem ramiarskim w zakresie oprawy w ramy współczesne, jak również w zabytkowe, odzyskane z rynku antykwarycznego.