Badania konserwatorskie

Oferuję przeprowadzanie badań konserwatorskich oraz przygotowywanie programów prac konserwatorskich. Badania dotyczą wykonywania odkrywek sondażowych identyfikujących warstwy malarskie z możliwością rozszerzenia o badania mikroskopowe pigmentów, spoiw i folii pozłotniczych oraz układu warstw stratygraficznych. Czasami dotyczą również wykonania projektów rysunkowych i kolorystycznych planowanych prac konserwatorskich, które wykonuję w technice rysunku lub akwareli.

Wykonuję również dokumentacje z wykorzystaniem drona. Fotografie oraz filmy w jakości HD otwierają nowe możliwości zarówno dla właścicieli obiektów zabytkowych, jak i  firm architektonicznych, budowlanych i konserwatorskich. W opracowywaniu programów prac konserwatorskich korzystam również z wiedzy specjalistów w dziedzinie technologii budowlanej, sztukatorskiej, a także laboratoryjnej.

Loty dronem odbywają się po umówieniu terminu i trwają ok. 1h. Fotografie i filmy w najwyższej jakości pozwalają ocenić stan zachowania na górnych elewacjach oraz dachach budynków z doskonałą precyzją. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Przykładowe filmy z badań:

Fotografie w świetle ultrafioletowym umożliwiają ocenę zmian chemicznych na powierzchni werniksów i farb. Pozwalają na zidentyfikowanie wtórnych przemalowań.