Konserwacja architektury

Konserwacja elementów architektury dotyczy głównie zabytkowych obiektów ceglanych oraz tynkowanych. Konserwacją cegły zajmuję
się okazjonalnie od kilkunastu lat w zakresie prac przy oczyszczaniu lica muru, uzupełnianiu ubytków cegły i spoin, scalania kolorystycznego.
Prace dotyczą również naprawę tynków, a także konserwację zabytkowej stolarki.