Włókiennicza 22 w Łodzi

Prace konserwatorskie przy polichromiach na głównej klatce schodowej we wnętrzu kamienicy przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi w zadaniu:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji
1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 1)