Malowidła S.Hirszenberga w Pałacu Poznańskiego w Łodzi

Konserwacja czterech malowideł Samuela Hirszenberga w Dużej Jadalni pałacu I. K. Poznańskiego –
Muzeum Miasta Łodzi w ramach projektu „Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej”,
Monachium 1903r., konserwacja z 2016r.

Artykuł w: Spotkania z Zabytkami: Konserwacja malowideł Samuela Hirszenberga, autor Luiza Milewska, 2017r., [R.] 41, nr 1/2 (2017), s. 61-63

Spotkania z Zabytkami