Wnętrze w Kościele Garnizonowym w Chełmnie

Konserwacja wystroju architektonicznego wnętrza w Kościele Garnizonowym (budynek nr 3) w kompleksie
wojskowym przy ul. Al. 3-go Maja 16 w Chełmnie, 2018r.