Wnętrze kościoła p.w. Św. Jana Apostoła w Mogilnie

Konserwacja i rewaloryzacja architektury wnętrza kościoła p.w. Św. Jana Apostoła w Mogilnie
wraz z konserwacją ołtarza w kaplicy Serca Jezusowego, 2017r.