Rzeźba fontanny Flisaka, Rynek Staromiejski w Toruniu

Fontanna Flisaka ustawiona była pierwotnie na dziedzińcu ratusza, obecnie stoi na rynku Starego Miasta w Toruniu. Ufundowana została przez toruńskich mieszczan w 1914 roku. Autorem był berliński artysta pochodzący z Torunia – Georg Wolf.

Rzeźba wykonana jest z brązu, otoczona ośmioboczną kamienną studnią. Na jej brzegu ustawiono osiem żab siedzących na liściach, wykonanych z mosiądzu. Żaby zwrócone są w stronę centralnie umieszczonej figury flisaka, z ich pyszczków wytryskuje woda. Przedstawienie flisaka grającego na skrzypcach i otoczonego przez żaby wiąże się z legendą o śmiałku, któremu udało się w czasie średniowiecza uwolnić Toruń od plagi żab.

Pomnik ustawiony został w zachodniej części dziedzińca ratusza. Na swoim pierwotnym miejscu przetrwał do 1943r., został zdemontowany przez władze okupacyjne. Przechowywany był w muzeum w ratuszu. Po wojnie Flisak ustawiany był w różnych miejscach: za Collegium Minus UMK (Harmonijką), na placu Teatralnym, w 1954 roku został przeniesiony do parku w pobliżu Krzywej Wieży.
Ostatecznie po konserwacji, w 1983 roku został on ustawiony w obecnym miejscu – w Rynku Staromiejskim przy Ratuszu Staromiejskim.