Obrazy S. Hirszenberga oraz L. Gottlieba

Konserwacja trzech obrazów autorstwa S. Hirszenberga (dwa obrazy) oraz L. Gottlieba (jeden obraz) z Ben
Uri Gallery & Museum, Muzeum Miasta Łodzi w ramach projektu „Bracia Hirszenbergowie –
w poszukiwaniu ziemi obiecanej”, 2016r.