Gotycka cegła, ul. Szpitalna 4 w Toruniu

Konserwacja gotyckiej cegły w piwnicy budynku dawnego szpitala św. Jakuba przy ul. Szpitalnej 4 w Toruniu w zadaniu:
Rozbudowa i zamian sposobu użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych z przeznaczeniem na cele hotelarsko-gastronomiczne i budowa parkingu podziemnego, 2019r.

Hotel Eter

Konserwacja dotyczyła również barokowej rzeźby drewnianej polichromowanej „Ukrzyżowanie JCH”, znajdującej się w blendzie ściennej na elewacji frontowej budynku dawnego szpitala św. Jakuba.

25.07.2022r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki przyznał nagrodę w konkursie „Dziedzictwo Wieków” za realizację konserwacji Hotelu Eter w kategorii I – za prace konserwatorskie i restauratorskie. Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego