Elewacja ceglana ul. Gdańska 147 w Bydgoszczy

Remont budynku ceglanego nr 26 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy, 2016r.