Dawny Kantor Izraela Poznańskiego w Łodzi

Prace konserwatorskie przy stropie dawnego Kantoru I.K. Poznańskiego w Łodzi, ul. Ogrodowa 15A, 2019r.