Dom Hilarego Majewskiego w Łodzi ul. Włókiennicza 11

Prace konserwatorskie we wnętrzu domu własnego Hilarego Majewskiego przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi w zadaniu:

Prace konserwatorskie we wnętrzu kamienicy przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi
w zadaniu: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami:
Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

dawny gabinet hilarego Majewskiego

salon z monogramem Hilarego majewskiego oraz wiktorii majewskiej, i p.

przedsionek na i p. - polichromie martwej natury z girlandami kwiatów

pomieszczenie mieszkalne na i p.

pomieszczenie mieszkalne na i p.

pomieszczenie mieszkalne na i p.

Następny wpis