GOTYCKIE MALOWIDŁA ŚCIENNE ok. 1390-1400r.

Konserwacja gotyckiego malowidła ściennego z XIV / XVw. w kamienicy mieszczańskiej przy ul. Żeglarskiej 5 w Toruniu, siedzibie dawnego Bractwa Kupieckiego Najświętszej Maryi Panny. 

Malowidła przedstawiają sceny maryjne i  stanowią aspirację do bogatego zdobienia wnętrz świeckich tapiseriami w charakterze sakralnym bądź dworskim.  Znajdują się one na II kondygnacji budynku, w dawnej sali zebrań i oratorium bractwa. Pierwotnie pomieszczenie było wyższe i szersze, sceny odkryto na ścianie wschodniej, zachodniej oraz południowej. Górną strefę malowideł zajmują sceny maryjne, poniżej znajduje się pas ornamentu szablonowego oraz malowane kotary.  Na ścianie wschodniej od lewej: Koronacja Marii, Zwiastowanie oraz Nawiedzenie św. Elżbiety. Na ścianie południowej: Pokłon Trzech Króli. Na ścianie zachodniej: św. Jerzy walczący ze smokiem. Malowidła zostały odkryte i odsłonięte w 1962r. przez PPKZ O. Toruń, w 1981-1985r. poddano je konserwacji. 

Malowidło we fragmencie ze sceną św. Elżbiety zostało zniszczone w wyniku awarii instalacji kanalizacyjnej. Na całej powierzchni widoczne były liczne zacieki, podczas konserwacji polichromie oczyszczono, uzupełniono ubytki tynków, wykonano retusz warstwy malarskiej. Konserwacja dotyczyła prac zachowawczych, pozostawiono dawne naprawy i retusze warstwy malarskiej z lat 80-tych.

Kamienica na Żeglarskiej 5 w Toruniu

Kamienica na Żeglarskiej 5 w Toruniu

Zaciek na malowidle spowodowany usterką instalacji kanalizacyjnej

Zaciek na malowidle spowodowany usterką instalacji kanalizacyjnej

W trakcie usuwania zacieków

W trakcie usuwania zacieków

Stan po usunięciu zacieku, widoczne retusze z lat 80-tych.

Stan po usunięciu zacieku, widoczne retusze z lat 80-tych.

Stan po usunięciu zacieku, widoczne retusze z lat 80-tych

Stan po usunięciu zacieku, widoczne retusze z lat 80-tych

Uzupełnienie ubytku zaprawy

Uzupełnienie ubytku zaprawy

Usunięcie zacieku

Usunięcie zacieku

Strona wykorzystuje pliki cookie