Konserwacja sztukaterii na elewacji kamienicy przy ul. Mickiewicza 60 w Toruniu

Zakres prac konserwatorskich dotyczył wybranych elementów detali sztukatorskich na frontowej elewacji kamienicy. Dekoracje oryginalnie wykonane były w zaprawie cementowo-wapiennej.

Elewacja po remoncie

Elewacja po remoncie

Stan z 2014r.

Stan z 2014r.

2014r.

2014r.

Przed konserwacją

Przed konserwacją

Uzupełnienia ubytków zaprawy

Uzupełnienia ubytków zaprawy

Po konserwacji

Po konserwacji

W trakcie oczyszczania

W trakcie oczyszczania

Po konserwacji

Po konserwacji

po konserwacji

po konserwacji

Data znów na swoim miejscu

Data znów na swoim miejscu

Strona wykorzystuje pliki cookie