Konserwacja fortu ul. Okólna w Toruniu

Prezentowany obiekt należy do systemu obronnego „Twierdzy Toruń” powstałej w 4 ćwierci XIX wieku. Fortyfikacje pierścieniem otaczają miasto, obejmują zarówno lewo jak i prawobrzeżną część miasta. W skład umocnień twierdzy wchodziło około 200 dzieł obronnych, na które składało się między innymi: siedem fortów głównych, sześć fortów pośrednich, 6 baterii artyleryjskich, 32 duże schrony piechoty, 52 schrony międzypola - artyleryjskie i amunicyjne.
Prezentowany obiekt zidentyfikowany został jako amunicyjny schron międzypola, stanowi system umocnień między fortem XI (główny fort artyleryjski im. Stefana Batorego) i fortem XII (pośredni fort piechoty im. Władysława Jagiełły).

Celem prac był remont konserwatorski zaniedbanej przez lata elewacji frontowej obiektu – przywrócenie ścianie ceglanej jej historycznego wyglądu oraz zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.  

Stan przed konserwacją w 2010r.

Stan przed konserwacją w 2010r.

2017r.

2017r.

Strona wykorzystuje pliki cookie