Konserwacja polichromowanego stropu drewnianego oraz desek ścianki działowej w kamienicy przy ul. Żeglarskiej 21 w Toruniu

Polichromowany strop drewniany w postaci ornamentów akantowych na belkach stropowych i kwiatach polnych na deskach w przestrzeniach między belkowych. Datowanie belek poprzecznych według badań dendrologicznych określa ich wiek na 1698-1700r., polichromie powstały prawdopodobnie po zamontowaniu desek na stropie, tj. ok. 1700r. Malowidła różnią się od siebie w zależności od podziału architektonicznego, jaki był pierwotnie w pomieszczeniu. Widoczny ślad po ściance działowej (prawdopodobnie oddzielającej dawną sień od izby frontowej) jest wyraźnie zaznaczony na suficie. W miejscu tym brakuje dekoracji malarskiej, natomiast krawędzie polichromii oraz belka stropowa są pomalowane w kolorze czerwonym (minia). Analogiczny kolor zachował się na tynku przy suficie, gdzie dekoracja malowana jest w formie czerwonych pasów. Izba frontowa – dekorowana motywami roślinnymi. Są to kwiaty róży, tulipanów, słoneczników oraz bratków, często malowane podwójnie na łodygach zawiniętych spiralnie, dekorowanych liśćmi podłużnymi, małymi listkami róży oraz w formie trzylistnej koniczyny. Kwiaty są w kolorach: żółty, czerwony, niebieski, malowane światłocieniowo, linearnie podkreślone światłem. Całość pokrywa warstwa brudu oraz sadzy pochodzącej z komina znajdującego się niegdyś w pomieszczeniu. Polichromie zachowana w stanie dobrym w ok.80%. 

 

Belki stropowe odkryte w trakcie prac remontowych w 2012r. Budynek powstały w okresie średniowiecza, ostateczną formę uzyskał w XIXw., wówczas pomieszczenie, w którym znajdują się belki stropowe zostało zaadaptowane na funkcję handlową.

W pomieszczeniu znajdują się również deski przełożone na podłogę ze ścianki działowej z klatką schodową, pochodzące z 1698-1700r., polichromowane z obu stron. W trakcie tylnym odkryto 3 belki stropowe z przełomu XVI/XVIIw., polichromowane w formie maureski i astragalu.

 

Stan po konserwacji

Stan po konserwacji

Ścianka działowa po konserwacji

Ścianka działowa po konserwacji

Deski odnalezione na podłodze

Deski odnalezione na podłodze

Polichromia po konserwacji

Polichromia po konserwacji

Odkrywka sondażowa na podłodze

Odkrywka sondażowa na podłodze

Polichromie pod warstwą brudu

Polichromie pod warstwą brudu

Stan zachowania podłogi

Stan zachowania podłogi

Stan zachowania desek podłogi

Stan zachowania desek podłogi

Retusz warstwy malarskiej

Retusz warstwy malarskiej

Stan desek przed i po konserwacji

Stan desek przed i po konserwacji

Sygnatura odnaleziona na deskach ścianki działowej

Sygnatura odnaleziona na deskach ścianki działowej

Odkrycie dokonano w trakcie remontu w 2012 roku.

Odkrycie dokonano w trakcie remontu w 2012 roku.

Sufit przed konserwacją

Sufit przed konserwacją

Sufit po konserwacji

Sufit po konserwacji

Stan przed konserwacją

Stan przed konserwacją

Odkrywki sondażowe

Odkrywki sondażowe

Polichromie w trakcie prac

Polichromie w trakcie prac

Odkrywka sondażowa na występowanie polichromii

Odkrywka sondażowa na występowanie polichromii

Polichromia ok. 1550r.

Polichromia ok. 1550r.

Polichromia ok. 1550r.

Polichromia ok. 1550r.

Strona wykorzystuje pliki cookie