Konserwacja rzeźby Flisaka z fontanny na Rynku Staromiejskim w Toruniu

Fontanna Flisaka ustawiona była pierwotnie na dziedzińcu ratusza, obecnie stoi na rynku Starego Miasta w Toruniu. Ufundowana została przez toruńskich mieszczan w 1914 roku. Autorem był berliński artysta pochodzący z Torunia - Georg Wolf. Pomnik na swoim pierwotnym miejscu przetrwał do 1943 roku, został zdemontowany przez władze okupacyjne. Przechowywany był w muzeum w ratuszu. Po wojnie Flisak ustawiany był w różnych miejscach: za Collegium Minus UMK (Harmonijką), na placu Teatralnym, w 1954 roku został przeniesiony do nowo powstałego parku – alpinarium w pobliżu krzywej wieży. Ostatecznie po konserwacji, w 1983 roku został on ustawiony w obecnym miejscu - w Rynku Staromiejskim przy południowo-zachodnim narożniku Ratusza Staromiejskiego.

Na wysokim kamiennym cokole ustawiona jest figura z brązu. Otoczona jest ośmioboczną kamienną studnią. Na jej brzegu ustawiono osiem żab siedzących na liściach, wykonanych z mosiądzu. Żaby zwrócone są w stronę centralnie umieszczonej figury flisaka, z ich pyszczków wytryskuje woda. 

Celem prac konserwatorskich było poprawienie wartości estetycznych rzeźb fontanny, która poddana została całościowej renowacji. W zakres prac wchodziło oczyszczenie powierzchni rzeźby Flisaka, usunięcie z produktów korozji, usunięcie wtórnych fragmentów cyny i szczątków strun i dosztukowanie nowych, wyprostowanie smyczka skrzypiec, pozostawienie patyny na powierzchni rzeźby, zabezpieczenie antykorozyjne oraz zabezpieczenie powierzchni przed wpływem niszczących czynników atmosferycznych. Figurki żab oczyszczono, wykonano naprawy lokalne oraz uzupełniono dwie brakujące nakrętki na śruby mocujące liść do fontanny oraz nowe rurki odprowadzające wodę z fontanny. W zakres prac wchodziło również przyspawanie figur żab do powierzchni liści liliowych w celu wzmocnienia mocowań odlewów mosiężnych i dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżami i wandalizmem. 

 

Stan zachowania z 1972r., Zofia Tusiacka, Dokumentacja naukowo – historyczna wykonana na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Toruń 1972

Stan zachowania z 1972r., Zofia Tusiacka, Dokumentacja naukowo – historyczna wykonana na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Toruń 1972

1972r.

1972r.

Fontanna po konserwacji

Fontanna po konserwacji

Po koserwacji

Po koserwacji

Rzeźba po konserwacji

Rzeźba po konserwacji

Po konserwacji i montażu na fontannie

Po konserwacji i montażu na fontannie

Stan przed i po konserwacji

Stan przed i po konserwacji

Stan przed i po konserwacji

Stan przed i po konserwacji

Przed i po

Przed i po

Montaż smyczka skrzypiec w palcu, wykorzystano oryginalny sposób montowania elementu skrzypiec. Otwór uzupełniono masą z opiłkami brązu

Montaż smyczka skrzypiec w palcu, wykorzystano oryginalny sposób montowania elementu skrzypiec. Otwór uzupełniono masą z opiłkami brązu

Mosiądz

Mosiądz

Przed i po konserwacji

Przed i po konserwacji

Rekonstrukcja nakrętek według oryginału. Nakrętki wykonane z mosiądzu w toruńskim zakładzie ślusarskim

Rekonstrukcja nakrętek według oryginału. Nakrętki wykonane z mosiądzu w toruńskim zakładzie ślusarskim

Stan przed konserwacją

Stan przed konserwacją

Strona wykorzystuje pliki cookie