Konserwacja obrazów Samuela Hirszenberga w Pałacu Izraela K. Poznańskiego, Muzeum Miasta Łodzi

Obraz

Obraz "Kobieta z lirą"

Stan po konserwacji obrazu i ramy

Stan po konserwacji obrazu i ramy

Stan przed konserwacją

Stan przed konserwacją

Artystyczne inspiracje...

Artystyczne inspiracje...

Artystyczne inspiracje...

Artystyczne inspiracje...

Fragment

Fragment "Kobieta z lirą", stan przed konserwacją

Sygnatura S. Hirszenberg, Monachium 1903r.,

Sygnatura S. Hirszenberg, Monachium 1903r., "Kobieta z lirą"

Sygnatura widoczna we fluorescencji światła UV

Sygnatura widoczna we fluorescencji światła UV

"Kobieta z lirą" w trakcie oczyszczania lica

Fragment

Fragment "Kobieta z lirą"

Obraz w trakcie konserwacji,

Obraz w trakcie konserwacji, "Kobieta z lirą"

 

Stan po konserwacji obrazu i ramy

Stan po konserwacji obrazu i ramy

W trakcie prac

W trakcie prac

Oczyszczanie lica obrazu

Oczyszczanie lica obrazu

Stan po oczyszczeniu lica

Stan po oczyszczeniu lica

Widok we fluorescencji światła UV

Widok we fluorescencji światła UV

Sygnatura artysty

Sygnatura artysty

W trakcie oczyszczania lica

W trakcie oczyszczania lica

Otwór montażowy z czasów montażu płótna na ścianie, ok. 1903r.

Otwór montażowy z czasów montażu płótna na ścianie, ok. 1903r.

Stan po konserwacji obrazu

Stan po konserwacji obrazu

Lico po konserwacji

Lico po konserwacji

Po konserwacji

Po konserwacji

W trakcie prac

W trakcie prac

 

Stan po konserwacji obrazów i ram

Stan po konserwacji obrazów i ram

Stan przed konserwacją

Stan przed konserwacją

W trakcie oczyszczania

W trakcie oczyszczania

Obraz po konserwacji

Obraz po konserwacji

Przekrój stratygraficzny przez warstwę płótna i kleju - kazeiny

Przekrój stratygraficzny przez warstwę płótna i kleju - kazeiny

Widok na płótno znajdujące się za boazerią

Widok na płótno znajdujące się za boazerią

Stan po oczyszczeniu

Stan po oczyszczeniu

Fragment rękawa postaci, widoczna autorska poprawka kompozycji

Fragment rękawa postaci, widoczna autorska poprawka kompozycji

Fragment w świetle UV

Fragment w świetle UV

Artystyczne inspiracje z otoczenia Hirszenberga

Artystyczne inspiracje z otoczenia Hirszenberga

Willa w pobliżu pałacu Izraela K. Poznańskiego

Willa w pobliżu pałacu Izraela K. Poznańskiego

 

Stan przed konserwacją

Stan przed konserwacją

Stan po konserwacji

Stan po konserwacji

Przed konserwacją

Przed konserwacją

Po konserwacji obrazu i ramy dębowej

Po konserwacji obrazu i ramy dębowej

Ubytki w ramie dębowej

Ubytki w ramie dębowej

Przed konserwacją

Przed konserwacją

Strona wykorzystuje pliki cookie