Prace konserwatorskie malarskie i stolarskie przy wystroju architektonicznym wnętrza w Kościele Garnizonowym (budynek nr 3) w kompleksie wojskowym przy ul. Al. 3-go Maja 16 w Chełmnie

Prace konserwatorskie obejmowały przeprowadzenie prac odświeżających wnętrze według pierwotnej kolorystyki, która została ustalona we wcześniejszych badaniach konserwatorskich.

Zakres dotyczył naprawy tynków oraz malowania: ścian nawy głównej, naw bocznych, prezbiterium oraz pomieszczeń bocznych a także dwóch klatek schodowych. Ponadto prace remontowe objęły naprawę stolarek drzwiowych, schodów i balustrad  na klatkach schodowych, posadzki drewnianej na chórze a także balustrady empory. 

Przed konserwacją

Przed konserwacją

Prezbiterium przed konserwacją

Prezbiterium przed konserwacją

Nawa główna w trakcie prac

Nawa główna w trakcie prac

Nawa boczna po konserwacji

Nawa boczna po konserwacji

Nawa boczna po konserwacji

Nawa boczna po konserwacji

Prezbiterium po konserwacji

Prezbiterium po konserwacji

Ambona po konserwacji

Ambona po konserwacji

Klatka schodowa po konserwacji

Klatka schodowa po konserwacji

ławki po konserwacji

ławki po konserwacji

Strona wykorzystuje pliki cookie